Kontaktirajte nas:
-osobno u ulici Miroslava Krleže 1

-telefonom na broj: +385 23 333 111

-telefaksom na broj: + 385 23 333 444

Ili mailom:
prodaja@ultra.hr

 
Početna stranica ZadarNet-a.
Grafičko oblikovanje ZadarNet-a.
www.ultra.hr